skip to Main Content

โครงการ ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธร

  • สภ.หนองสองห้อง(ขนาดกลาง)
  • สภ.ถาวร(ขนาดเล็ก)
  • สภ.หนองไทร(ขนาดเล็ก)
  • สภ.ทะเมนชัย(ขนาดกลาง)
  • สภ.โนนเจริญ(ขนาดเล็ก)

จังหวัดบุรีรัมย์ ก่อสร้างโดย หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง

Spread the love
Back To Top