skip to Main Content

ระบบควบคุมการเข้าออก / Access

Access Control  System คือ ระบบควบคุมการเข้าออกแบบอัตโนมัติ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้กำหนดสิทธิ์ในการเข้าออก ให้กับบุคลากรภายในที่เกี่ยวข้อง และป้องกันเหตุร้ายที่อาจเกิดจากบุคคลภายนอก การควบคุมการเข้าถึงสามารถติดตั้งได้ที่ทางเข้า-ออกอาคาร หอพัก ลานจอดรถ ลิฟท์ หรือสิ่งกีดขวางทางกายภาพอื่น ๆ ที่ให้การเข้าถึงสามารถควบคุมด้วย ระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยปกติจุดเชื่อมต่อที่เป็นประตูจะควบคุมการเข้าถึงอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสามารถมีหลายองค์ประกอบ โดยพื้นฐานจะเป็นระบบล็อคไฟฟ้า โดยจะล็อคหรือปลดล็อคโดยการใช้สวิทช์ ซึ่งอาจจะมีปุ่มกดรหัสที่ถูกป้อนจากเครื่องอ่านบัตร เครื่องอ่านลายนิ้วมือ หรืออุปกรณ์บัตร RFID ในการตรวจสอบ ตำแหน่งของประตูสวิทช์ ถ้ารหัสตรงกันประตูจะทำการปลดล็อค และสามารถผ่านเข้าบริเวณนั้นได้

Spread the love
Back To Top