skip to Main Content

โครงการ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการ

พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 แบบเลขที่ 51A01
วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ก่อสร้างโดย หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ

Spread the love
Back To Top