skip to Main Content

ประตูไฟเบอร์กลาส

แผ่นบานประตูไฟเบอร์กลาสลายไม้ ผลิตจากไฟเบอร์คุณภาพสูง เส้นใยอัดแน่นด้วยโพลิเมอร์อย่างดี เป็นเนื้อเดียวกัน เป็นบานประตูที่มีกรอบบานและแผ่นปิดหน้าทั้ง  2 ด้าน ทำด้วยโพลิเอสเตอร์เสริมใยแก้ว เสริมโครงภายในระหว่างแผ่นปิดหน้าทั้ง 2ด้าน ด้วยวัสดุอื่น เช่น โฟมโพลิยูรีเทนแข็ง อาจมีช่องสำหรับติดกระจกหรือมีช่องระบายอากาศอยู่ด้วย และเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อทดแทนบานประตูไม้โลหะและพีวีซี เพื่อประโยชน์ของผู้ใช้ ช่วยรักษาคุณภาพของอากาศภายในอาคาร มีประสิทธิภาพในการจัดเก็บและถ่ายเทพลังงานได้ดี และสามารถทนความร้อนได้ถึง 120 องศาเซลเซียสโดยที่วัสดุไม่มีการเสียหาย

วงกบไฟเบอร์กลาส ใช้ประกอบติดตั้งกับช่องเปิดของอาคารเพื่อยึดบานประตูและเป็นมาตรฐานที่กำหนดขึ้นเพื่อทดแทนวงกบประตูไม้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานบานประตูไฟเบอร์กลาส มีความคงทนต่อการปิดกระแทกได้เป็นอย่างดี

ราคาเริ่มต้น
4,000 THB
  • ขนาด 90 x 200
  • สามารถเลือกสีได้
  • ไม่รวมอุปกรณ์

ตัวอย่างรูปแบบประตูจากดับเบิ้ลอาร์

Brochure

Past Performence

ผลงานที่ผ่านมา ไฟเบอร์กลาส
ลำดับ ชื่อโครงการ ชื่อผู้รับเหมา
1 โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ  บจก.เคนเบอร์ดีเวลลอปเมนต์
2 วิทยาลัยเทคนิคกระบี่ จ.กระบี่  บจก.มหาพร
3 สำนักงานกรมสรรพากรราชบุรี จ.ราชบุรี  บจก.นามประเสริฐก่อสร้าง
4 สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 17  บจก.พานพงษ์ไทย
5 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี จ.อุดรธานี  บจก.ซินศิริ คอนสตรัคชั่น
6 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรีมย์ จ.บุรีรีมย์  หจก.ไทยวัชระก่อสร้าง
7 โรงพยาบาลปัตตานี จ.ปัตตานี  บจก.ปัตตานีหลักเมือง
8 มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์  บจก.สินทวีสกลนคร
9 อาคารศิลปกรรม หาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี  กิจการ่วมค้า บจก.ฟาโกแวลู
10 อาคารสำนักงานมหาสารคาม จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
11 บ้านพักข้าราชการ จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
12 อาคารกิจการนิสิต หาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  หจก.สหชัยโพนทอง
13 บ้านพักคลังจังหวัด จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
14 บ้านพักอาศัยคุณเกียงศักดิ์ กรุงเทพฯ  คุณเกียงศักดิ์
15 สำนักงาน Moven Pick  Moven Pick
16 มหาวิทยาลัยราชภัฎ อุดรธานี  บจก.ซินศิริ คอนสตรั๊คชั่น
17 โครงการอัฒจันทร์สวนหลวง ร.9  คุณไพฑูรย์
18 บ้านพักข้าราชการ 8 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎ  หจก.รินทร์รัตน์
19 โครงการหอพักหญิง มหาวิทยาลัยเกษตร บางเขน  บจก.แคนดู คอนสตรั๊คชั่น
20 วิทยาลัยเทคนิคระยอง จ.ระยอง  กิจการร่วมค้า EPBQ
21 โรงเรียนสาธิตมอดินแดง จ.ขอนแก่น  หจก. ส.บุรินทร์การช่าง
22 กระทรวงกลาโหม  กทม.  บริษัท ดำรงค์ก่อสร้างวิศว จำกัด
23 ปรับปรุงหอประชุม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  บริษัท ซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
24 บ้านพักนายพล จ.ลพบุรี  บริษัท วู๊ดแอนด์เซรามิค จำกัด
25 อาคารพักพยาบาล โรงพยาบาลสรรพยา จ.ชัยนาท  หจก.เพิ่มพูลพาณิชย์ก่อสร้าง
26 บ้านพักข้าราชการ จังหวัดสระแก้ว  หจก.พีพีอรัญมาเก็ตติ้ง
27 อาคารภาษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
28 สำนักงานกรมทางหลวงบุรีรัมย์  จ.บุรีรัมย์  หจก.บุรีรัมย์อะหลั่ยยนต์
29 โครงการรุ่งตะวันนิคมมาบตาพุด  จ.ระยอง  บริษัท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
30 อาคารศิลปกรรม หาวิทยาลัยราชภัฎ จ.อุดรธานี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีสมดีการโยธา
31 โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร อาคาร 324 ล./5ก  หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกร
32 โรงเรียนบ้านปรางค์ จ.น่าน อาคาร 324 ล./55  หจก.น่านสุริยะ
33 โรงเรียนบ้านหมากแข้ง จ.อุดรธานี อาคาร 324ล./55  หจก.รินทร์รัตน์
34 โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น อาคาร 212ล.  หจก.ขอนแก่น-วรรณสวัสดิ์ (1998)
35 โรงเรียนโคกทุ่งน้อย จ.หนองบัวลำภู อาคาร 318ล./55  หจก.ดี.อาร์.เอฟ คอนสตรัคชั่น
36 โรงเรียนศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น อาคาร 324ล./55  หจก.รินทร์รัตน์
37 โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จ.ขอนแก่น อาคาร 324ล./55  บริษัท 5ส.ก่อสร้าง จำกัด
38 อาคารศิลปกรรม2 หาวิทยาลัยราชภัฎ จ.อุดรธานี  บริษัท เลิศพัฒนาวิศการ จำกัด
39 อาคารเทคโนโลยีการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติ มหาวอทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  กิจการ่วมค้า บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ
40 โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จ.นราธิวาส 318ล/55-ก  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินทร์ชิรา 2008
41 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง จ.สระบุรี 212 ล./57 ก.  บจก.อังคณาคอมเมอร์เชียล
42 อาคารพักข้าราชการ 32 หน่วย อ.เมือง จ.ระยอง  บจก.โชคเจริญทรัพย์คอนสตรัคชั่น
43 โรงเรียนท่าวังผา “ประชารัฐวิทยาคาร” อ.เมือง จ.น่าน  หจก.น่านสุริยะ
44 ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสวนตาล จ.น่าน  หจก.น่านสุริยะ
45 โรงเรียนบ้านตากแดด จ.อุบลราชธานี  ห้างหุ้นส่วนจำกัด โดนัทฟาร์ม
46 เทคโนโลยีราชมงคลพระนครศูนย์เทเวศร์  บริษัท เจวาย กรุ๊ป จำกัด
47 สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง 5 ชั้น 50 ครอบครัว จ.สุรินทร์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งพิสานไชย
48 ตรวจคนเข้าเมืองสุรินทร์ สถานีตำรวจภูธร 5ชั้น 50ครอบครัว จ.สุรินทร์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งพิสานไชย
49 สถานีตำรวจภูธรกาบเชิง 5ชั้น 50 ครอบครัว จ.สุรินทร์  ห้างหุ้นส่วนจำกัด อึ้งพิสานไชย
Spread the love
Back To Top