Skip to content

คุยเรื่องกลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ไม่เสียหาย !

คุยเรื่องช่างกับ “ดับเบิ้ลอาร์”
10 กลโกงของผู้รับเหมา รู้ไว้ไม่เสียหาย !
กลโกงของผู้รับเหมา ที่คนสร้างบ้านควรรู้ไว้ ก่อนบ้านที่สร้างด้วยเงินก้อนโตจากน้ำพักน้ำแรง จะสลายลงไปต่อหน้า เพราะเจอผู้รับเหมาโกง ปัญหาระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้รับเหมาก่อสร้าง ต่อเติม และออกแบบ เป็นปัญหาที่เกิดมายาวนานและเป็นปัญหาหลักของใครหลาย ๆ คนว่า จะเลือกผู้รับเหมาอย่างไรให้ได้ผู้รับเหมาที่ดี และจะป้องกันอย่างไรไม่ให้ถูกผู้รับเหมาโกงได้ จึงได้รวบรวมกลโกงของผู้รับเหมาที่พบเจอได้บ่อย โดยมีรายละเอียดที่น่าสนใจดังนี้
1. ผู้รับเหมาทิ้งงาน
ปัญหาที่เจอกันเป็นประจำสำหรับผู้รับเหมาที่ทิ้งงานแล้วเชิดเงินหนี ทำงานช้า ไม่เสร็จตามแผนที่วางเอาไว้มาก
แนวทางแก้ปัญหา : การทำสัญญาควรทำให้ละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษรไม่ควรใช้เพียงแค่คำพูดในการสั่งงาน เพราะถ้าหากทำมาผิดจากที่ตกลงกันก็จะมีหลักฐานไว้สำหรับยืนยันกับผู้รับเหมาได้
2. วัสดุก่อสร้างไม่ตรงตามที่ตกลงกันไว้
เป็นกรณีที่ผู้รับเหมาโกงวัสดุ โดยเอาวัสดุเกรดต่ำกว่าที่ได้ตกลงกันไว้ มาใช้ในการก่อสร้างต่อเติมไม่ตรงตามแบบที่ผู้ว่าจ้างต้องการ
แนวทางแก้ปัญหา : ควรทำบัญชีแสดงปริมาณวัสดุ B.O.Q. (Bill of Quantities) ปริมาณ ราคา แบรนด์สินค้าที่จะสั่งเข้ามาให้ชัดเจนถูกต้องตามแบบที่ต้องการ
3. สัญญาคลุมเครือ
สัญญาจ้างที่ผู้รับเหมาส่วนใหญ่ร่างมาจะอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย เพื่อให้ตัวเองได้เปรียบ หรือหลีกเลี่ยงการต่อสู้ในชั้นศาลเมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้น ดังนั้นการทำสัญญาต้องทำด้วยความรอบคอบ เพราะผู้ว่าจ้างอาจจะเสียเปรียบในกรณีที่ต่อสู้ในชั้นศาลได้
แนวทางแก้ปัญหา : การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาควรแบ่งจ่ายออกเป็นหลาย ๆ งวด เพื่อไม่ให้เงินที่จ่ายในแต่ละครั้งเยอะจนเกินไป และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมารีบทำงานให้เสร็จด้วย หลีกเลี่ยงปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน
4. เบิกเงินก่อนล่วงหน้า
ปัญหาการเบิกเงินก่อนล่วงหน้าเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นประจำ โดยผู้รับเหมาชอบอ้างว่าเงินไม่พอจะซื้ออุปกรณ์ ไม่พอสำหรับค่าใช้จ่ายสำหรั
จ่ายค่าคนงาน ทำให้นายจ้างใจอ่อนยอมให้ผู้รับเหมาเบิกเงินล่วงหน้าไปก่อน เมื่อผู้รับเหมาได้เงินครบก็ทิ้งงานทันที
แนวทางแก้ปัญหา : ไม่ควรใจอ่อนให้กับผู้รับเหมาที่ทำการขอเบิกล่วงหน้า ในสัญญาควรมีแผนการจ่ายเงินที่ชัดเจนว่างานผ่านไปกี่เปอร์เซ็นต์ จะจ่ายอย่างไรเพื่อไม่ให้ถกเถียงกันตอนหลัง และควรทำเป็นลายลักษณ์อักษรให้รับทราบทั้งสองฝ่ายด้วย
5. ผู้รับเหมาเปลี่ยนทีมช่างชุดเดิม
ในช่วงแรกผู้รับเหมาจะนำช่างที่มีประสบการณ์ทำงานเข้ามาทำงาน ทำให้ผู้ว่าจ้างเชื่อใจในฝีมือการทำงานว่าน่าจะทำออกมาได้ดี แต่หลังจากนั้นก็จะเปลี่ยนเอาช่างมือใหม่เข้ามาทำ จากเดิมที่มีช่างฝีมือจริงอยู่ 5 คน หลัง ๆ อาจจะเหลือเพียง 2 คน ทำให้งานที่ออกมาค่อนข้างล่าช้าไม่เสร็จตามกำหนด และไม่ประณีตอย่าที่คิดเอาไว้

แนวทางแก้ปัญหา : ควรเข้าไปตรวจสอบช่างหรือหน้างานด้วยตนเองอย่างเป็นระยะ

6. ผู้รับเหมาไม่เข้าหน้างาน
อีกปัญหาคือผู้รับเหมาไม่เข้าไปดูงานปล่อยให้ลูกน้องทำไปเรื่อย ๆ ไม่มีการตรวจสอบความถูกต้อง ทำให้งานที่ออกมาอาจจะมีความคลาดเคลื่อน และคนงานอาจโกงได้
แนวทางแก้ปัญหา : ผู้ว่าจ้างควรจะเข้าไปตรวจดูงานที่ผู้รับเหมาทำบ่อย ๆ เพื่อไม่ให้ผู้รับเหมาทำงานออกนอกลู่นอกทาง และยังเป็นวิธีการป้องกันการโกงวัสดุก่อสร้างผิดจากที่ตกลงกันไว้ การเข้าไปดูงานควรเข้าไปแบบสุ่มเวลาไม่ควรไปเวลาเดิมทุกครั้ง และยังทำให้งานออกมามีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกด้วย
7. ผู้รับเหมาขาดความรับผิดชอบ
นัดเจอผู้รับเหมาไม่เป็นนัด รับปากจะทำให้แต่เอาเข้าจริง ๆ กลับไม่ได้ทำ ติดต่อยาก ปิดมือถือ และอาจจะถึงขั้นทิ้งงานในที่สุด
แนวทางแก้ปัญหา : การจ่ายเงินให้แก่ผู้รับเหมาควรแบ่งจ่ายออกเป็นหลาย ๆ งวด เพื่อไม่ให้เงินที่จ่ายในแต่ละครั้งเยอะจนเกินไป และยังเป็นแรงจูงใจให้ผู้รับเหมารีบทำงานให้เสร็จด้วย หลีกเลี่ยงปัญหาผู้รับเหมาทิ้งงาน
8. โกงเงินมัดจำ
ผู้รับเหมาบางรายจะเรียกเงินมัดจำก้อนแรกสูง ๆ เช่น 40% ของมูลค่างานทั้งหมด เมื่อได้เงินมัดจำไปแล้วก็ทิ้งงานทันทีหรืออาจจะทำงานช้า ไม่ค่อยเข้างานจนเราต้องเลิกจ้าง เป็นต้น
แนวทางแก้ปัญหา : การจ่ายเงินมัดจำอาจจะจ่ายเพียง 10% ก่อนเพื่อดูความเชี่ยวชาญ ความถนัดของผู้รับเหมาก่อน
9. แก๊งหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ต
ปัจจุบันโลกออนไลน์เข้าถึงผู้คนมากขึ้น ทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหลายรายใช้ช่องทางออนไลน์ในการติดต่อทางธุรกิจ และมีผู้ว่าจ้างหลายคนที่ใช้สื่อออนไลน์ในการประกาศหาผู้รับเหมา ทำให้ตกเป็นเหยื่อของผู้รับเหมาที่ต้องการจะหลอกลวง ดูภายนอกอาจจะทำให้ดูน่าเชื่อถือพูดจาหว่านล้อมสุดท้ายก็เชิดเงินหนี
แนวทางแก้ปัญหา : ควรคัดเลือกผู้รับเหมาที่มีผลงานชัดเจนเป็นสิ่งปลูกสร้างให้เห็น ไม่ใช่เพียงแค่ตัวกระดาษแผ่นเดียว แล้วบอกว่าเคยผ่านโครงการเหล่านี้มา เพราะอาจจะถูกหลอกลวงจากแก๊งต้มตุ๋นได้
10. ฮั้วประมูล
เป็นกรณีที่มักจะเกิดขึ้นกับวงการก่อสร้าง โดยผู้รับเหมามีความต้องการร่วมกันที่จะให้ราคารับเหมาไม่ต่ำจนเกินไปหรือไม่ ให้ถูกตัดราคาจากผู้รับเหมาที่ยื่นประมูลร่วมกัน ทำให้ผู้รับเหมาต่างฝ่ายต่างเข้ามาคุยเพื่อหาจุดที่ลงตัวที่สุดในการประมูลต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์ แล้วค่อยแบ่งผลประโยชน์ตามสัดส่วนที่ตกลงกันไว้ การฮั้วประมูลจะทำให้ราคาค่าก่อสร้างโดยรวมดูสูงกว่าปกติจากผู้ยื่นประมูล ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ว่าจ้างทำให้ต้นทุนการก่อสร้างสูงกว่าความเป็นจริง
แนวทางแก้ปัญหา : ถ้าหากเป็นโครงการขนาดกลางหรือขนาดใหญ่ควรจ้างผู้เชี่ยวชาญ วิศวกร ที่ปรึกษามาช่วยในการคุมงาน เพราะจะเข้าใจในเรื่องการก่อสร้างมากกว่า
หากท่านใดมีข้อสงสัย หรือสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่
โทร: 081-320-0474 , 084 787 3331 , 088-557-6671
Line: @380fhjth
Instagram: rr_product123

ที่ตั้ง: https://goo.gl/maps/frUzBaSqyVFmG45q9

Spread the love
Back To Top