Skip to content

ทำไมประตูหนีไฟถึงออกแบบมาให้ห้ามเปิดค้าง

ทำไมประตูหนีไฟถึงออกแบบมาให้ห้ามเปิดค้าง

โดยปกติประตูหนีไฟ เราสามารถพบได้ในตึกสูงเกิน 4 ชั้น หรือ ตึก 3 ชั้นแบบมีดาดฟ้า ซึ่งเป็นข้อบังคับทางกฎหมายความปลอดภัยสำหรับอาคารที่ใช้ในระดับสากล ณ ปัจจุบัน
เคยมีข้อสงสัยไหมว่า ทำไมการติดตั้งทุกครั้งถึงติดตั้งกับโช้คประตูแบบตั้งค้างไม่ได้ และอุปกรณ์เปิดบานก็มีแค่เปิดออกจากทางด้านในเท่านั้น ถ้าคุณออกไปข้างนอกโดยประตูนี้ คุณจะไม่มาสามารถใช้ประตูนี้เปิดกลับเข้ามาในอาคารได้

สาเหตุที่ห้ามเปิดค้างไว้นัhนมีด้วยกันอยู่ 2 ข้อ
1. อันตรายจากโจรภัย ในกรณีลืมปิดประตู ประตูหนีไฟทั้งหมด จะถูกติดตั้งไว้กับโครงสร้างภายนอกอาคาร ดังนั้นหากเกิดการทำให้เปิดค้างโดยหาสิ่งของไปผูกมัดหรือค้ำยันอาจทำให้เกิดการลืมปิด และเป็นเหตุให้โจรสามารถใช้ทางเข้าทางนี้เข้าสู่ตัวอาคารได้ ผู้อยู่อาศัยในอาคารหรือคอนโด หมั่นสังเกตุเวลาเดินผ่านประตูหนีไฟ ว่าปิดสนิทหรือไม่ มีใครเอาฝาขวดพลาสติกขั่นไว้ เพื่อให้ประตูปิดไม่สนิทหรือไม่ เพราะคนภายนอกสามารถเปิดเข้ามาได้

2. อันตรายหากเกิดเหตุเพลิงไหม้ ต้องทำความเข้าใจเบื้องต้น สำหรับเรื่องอัคคีภัยก่อน เมื่อเกิดขึ้นจะมีสิ่งหนึ่งเกิดตามมาคือ ควันจากเพลิงไหม้ซึ่งระบบช่องทางหนีไฟจะมีการติดพัดลมอัดอากาศในช่องทางนั้น ทำหน้าที่สร้างความดันในช่องหนีไฟเพื่อกันควันไม่ให้เข้ามาในช่องนี้ ดังนั้นถ้าเกิดมี ประตูบางบานเปิดค้างอยู่ จะทำให้เกิดปัญหา ความดันในช่องหนีไฟตก เป็นเหตุให้ควันเข้ามาในช่องหนีไฟได้และจะอันตรายมากๆ เป็นเหตุให้ผู้หนีไฟสำลักควันเวลาทำการอพยพ

เพื่อความปลอดภัยสำหรับผู้อาศัยในอาคาร จึงควรหมั่นตรวจสอบประตูหนีไฟ เมื่อคุณเดินผ่านไปมา อย่าให้เปิดค้างจากการใช้ไม้คั่นหรือวัสดุอื่นใดแม้เพียงเล็กน้อยที่ทำให้ประตูปิดไม่สนิทเด็ดขาด ควรให้ประตูหนีไฟทุกบานได้ทำหน้าที่ปิดอย่างสนิท ปลอดภัย และไม่ใช้ประตูหนีไฟในการเข้าออกอาคารในเวลาปกติ

 

Spread the love
Back To Top