~~  ผลงานถังบำบัดไฟเบอร์กลาส  ~~
 
     
 
ลำดับ  ชื่อโครงการ บริษัท 
 1.  ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์                 หจก.สินทวีสกลนคร 
 2.  ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์  หจก.สินทวีสกลนคร 
 3.  ก่อสร้างอาคารวิทยาศาสตร์ มรภ.กาฬสินธุ์  หจก.สินทวีสกลนคร 
 4.  ก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม มรภ.อุดรธานี  บจก.ฟาโกแวลู
 5.  ก่อสร้างอาคารศิลปวัฒนธรรม มรภ.อุดรธานี  บจก.ฟาโกแวลู
 6.  ก่อสร้างอาคารชุดพักบุคคลากร มรภ.กาฬสินธุ์  หจก.สหชัยโพนทอง
 7.  ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา มรภ.กาฬสินธุ์  หจก.สหชัยโพนทอง
 8.  ก่อสร้างอาคารกิจการนักศึกษา มรภ.กาฬสินธุ์  หจก.สหชัยโพนทอง
 9.  ก่อสร้างอาคารสำนักงานทางหลวงชนบท   หจก.เจริญเฟอร์นิเจอร์ 
 10.  ก่อสร้างอาคารสำนักงานทางหลวงชนบท   หจก.เจริญเฟอร์นิเจอร์ 
 11.  ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กบ้านนาเรียง จ.กาฬสินธุ์  หจก.เจริญเฟอร์นิเจอร์ 
 12.  ก่อสร้างศูนย์เด็กเล็ก อบต.ทรายทอง จ.กาฬสินธุ์  หจก.เจริญเฟอร์นิเจอร์ 
 13.  ก่อสร้างอาคารวิทยาลัยพยาบาล จ.ขอนแก่น  หจก.อำนวยศิลป์ก่อสร้าง 
 14.  ก่อสร้างอาคาร รร.อนุบาลเอกปัญญา จ.กาฬสินธุ์  หจก.รินทร์รัตน์ 
 15.  ก่อสร้างบ้านพักคลังจังหวัด จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์ 
 16.  ก่อสร้างอาคารเดอะเวิลด์  หจก.รินทร์รัตน์ 
 17.  ก่อสร้างอาคารเดอะเวิลด์  หจก.รินทร์รัตน์ 
 18.  ก่อสร้างอาคารเดอะเวิลด์  หจก.รินทร์รัตน์ 
 19.  อาคารเทศบาล บางบัวทองอพาร์ทเม้นท์
 บจก.มานิตกูล อาร์คิเทค แอนด์ แอสโซซิเอทซย์
 20.  ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสเติมอากาศขนาด 20 ลบ.ม.
 - Dia 2.00 x 6.50 m. สีเทาดำ
 โครงการอาคารเรียนรวม มรภ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 หจก.สหชัยโพนทอง
 21.  ถังบำบัดน้ำเสียไฟเบอร์กลาสเติมอากาศขนาด 5 ลบ.ม.
 โครงการอาคารเรียนรวม มรภ.กาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์
 หจก.สหชัยโพนทอง
     
     อัพเดตข้อมูลล่าสุด 3-1-2018
     ข้างต้นเป็นผลงานบางส่วนของทางบริษัทเท่านั้น

 
 
Current Pageid = 9