ประตูไฟเบอร์กลาส


ผลงานประตูไฟเบอร์กลาส

     
 NO.
 โครงการ
บริษัท 
 1.  โครงการเขื่อนป่าสักชลสิทธิ                           บจก.เคนเบอร์ดีเวลลอปเมนต์
 2.  วิทยาลัยเทคนิค จ.กระบี่  บจก.มหาพร
 3.  สำนักงานกรมสรรพากร จ.ราชบุรี  บจก.นามประเสริฐก่อสร้าง
 4.  สนง.ทางหลวงชนบทที่ 17  บจก.พานพงษ์ไทย
 5.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.อุดรธานี  บจก.ซินศิริ คอนสตรัคชั่น
 6.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.บุรีรีมย์  หจก.ไทยวัชระก่อสร้าง
 7.  โรงพยาบาล จ.ปัตตานี  บจก.ปัตตานีหลักเมือง
 8.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.กาฬสินธุ์  บจก.สินทวีสกลนคร
 9.  อาคารศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฎ  จ.อุดรธานี  กิจการ่วมค้า บจก.ฟาโกแวลู
 10.  อาคารสำนักงาน จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 11.  บ้านพักข้าราชการ จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 12.  อาคารกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยราชภัฎ  จ.กาฬสินธุ์  หจก.สหชัยโพนทอง
 13.  บ้านพักคลังจังหวัด จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 14.  บ้านพักอาศัย กรุงเทพฯ  คุณเกียงศักดิ์
 15.  สำนักงาน Moven Pick  Moven Pick
 16.  มหาวิทยาลัยราชภัฎ จ.อุดรธานี  บจก.ซินศิริ คอนสตรั๊คชั่น
 17.  โครงการอัฒจันทร์สวนหลวง ร.9  คุณไพฑูรย์
 18.  หอพัก จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 19.  ก่อสร้างสำนักงาน จ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 20.  อาคารกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎ  จ.กาฬสินธุ์  หจก.สหชัยโพนทอง
 21.  บ้านพักข้าราชการ 8 หลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎ  หจก.รินทร์รัตน์
 22.  โครงการหอพักหญิง ม.เกษตร บางเขน  บจก.แคนดู คอนสตรั๊คชั่น
 23.  วิทยาลัยเทคนิค จ.ระยอง  กิจการร่วมค้า EPBQ
 24.  โรงแรม จ.นครสวรรค์  คุณกรินทร์
 25.  โครงการก่อสร้างอาคาร ม.ปทุมธานี  บจก.เฟอร์เฟคเอ็นจิเนียริ่งเซอร์วิส 
 26.  โรงเรียนสาธิตมอดินแดง จ.ขอนแก่น  หจก. ส บุรินทร์การช่าง
 27.  ก่อสร้างอาคาร จ.ชุมพร  ร้านเอื้ออุดมภัณฑ์
 28.  ก่อสร้างอาคาร จ.เชียงราย,จ.เชียงใหม่  หจก.พานพงษ์ไทย
 29.  กระทรวงกลาโหม  กทม.  บริษัท ดำรงค์ก่อสร้างวิศว จำกัด
 30.  ปรับปรุงหอประชุม ม.ราชภัฏสุราษฎร์ธานี  บริษัท ซัมเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 31.  บ้านพักนายพล จ.ลพบุรี  บริษัท วู๊ดแอนด์เซรามิค จำกัด
 32.  อาคารพักพยาบาล ร.พ.สรรพยา จ.ชัยนาท  หจก.เพิ่มพูลพาณิชย์ก่อสร้าง
 33.
 บ้านพักข้าราชการ จังหวัดสระแก้ว  หจก.พีพีอรัญมาเก็ตติ้ง
 34.  อาคารภาษาศาสตร์  มรภ.มหาสารคาม  หจก.รินทร์รัตน์
 35.  สำนักงานทางหลวง  จ.บุรีรัมย์  หจก.บุรีรัมย์อะหลั่ยยนต์
 36.  โครงการรุ่งตะวันนิคมมาบตาพุด  จ.ระยอง  บริษัท โตโย-ไทยคอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน
37.  คอนโดมิเนียม จ.เชียงใหม่  บริษัท เชียงใหม่สุขสวัสดิ์ จำกัด
38.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   บริษัท เลิศพัฒนาวิศวการ จำกัด
39.  มหาวิทยาลัยราชภัฎอุดรธานี   หจก.ศรีสมดีการโยธา
 40.   โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง จ.ขอนแก่น  บจก.5 ส.ก่อสร้าง
41.  โรงเรียนศรีบุญเรือง จ.ขอนแก่น  หจก.รินทร์รัตน์
42.  โรงเรียนสว่างแดนดิน จ.สกลนคร  หจก.สกลนครสิทธิชัยวิศวกรรม
43.  โรงเรียนบ้านปรางค์ อ.ปัว จ.น่าน  หจก.น่านสุริยะ
44.  บ้านพักข้าราชการ จ.นครสวรรค์  หจก.ปากน้ำโพชุมทอง
45.  โรงเรียนบ้านนาก้านเหลือง อ.ภูเวียง จ.ขอนแก่น  บจก.5 ส ก่อสร้าง
46.  โรงเรียนโคกทุ่งน้อย อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู  หจก.ดี.อาร์.เอฟ.คอนสตรั๊คชั่น
 47.  โรงเรียนหมากแข้ง จ.อุดรธานี   หจก.รินทร์รัตน์
 48.  โรงเรียนหนองสองห้องวิทยา จ.ขอนแก่น  หจก.ขอนแก่น-วรรณสวัสดิ์ (1998)
 49.  อาคารเทคโนโลยีการสื่อสารเฉลิมพระเกียรติ 
 มรภ.อุดรธานี
 กิจการร่วมค้า บุรีรัมย์
 50.  อาคารเรียนแบบเลขที่ 212 ล./57 ก.
 โรงเรียนอนุบาลวังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
 บจก.อังคณาคอมเมอร์เชียล
 51.  อาคารพักข้าราชการ 32 หน่วย
 อ.เมือง จ.ระยอง
 บจก.โชคเจริญทรัพย์คอนสตรัคชั่น
 52.   อาคารเรียนแบบเลขที่ 212 ล./57 ก.
 โรงเรียนท่าวังผา "ประชารัฐวิทยาคาร" อ.เมือง จ.น่าน
 หจก.น่านสุริยะ
 53.  ปรับปรุงอาคารเฉลิมพระเกียรติวัดสวนตาล จ.น่าน  หจก.น่านสุริยะ
     
     อัพเดตข้อมูลล่าสุด 12-9-2018
 
 *** ผลงานข้างต้นเป็นเพียงผลงานบางส่วนของบริษัทฯ เท่านั้น
 

Current Pageid = 7