~~  ผลงานหน้าต่างเหล็ก  ~~

   ลำดับ รายชื่อโครงการ / สถานที่  รายชื่อลูกค้า / บริษัท  
   1.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร 
 ตะคร้อ จ.นครสวรรค์ 
 หจก.ส.รุ่งเรืองไพศาล
 
    2.   อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 บางประมุง จ.นครสวรรค์
 หจก.แก้วสุวรรณธานี  
   3.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 เชียงกลาง จ.น่าน
 หจก.น่านชัยวัฒน์  
   4.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์
 กิจการร่วมค้าธนะวินโปรวิลท์  
    5.   อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ชนแดน จ.เพชรบูรณ์
 หจก.ศิริวัฒนาบึงสามพัน  
   6.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 แม่เจดีย์ จ.เชียงราย 
 หจก.หวังเกียรติพิจิตร  
   7.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 เวียงชัย จ.เชียงราย
 หจก.เวียงชัยคอนกรีต  
   8.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ดงประคำ จ.พิษณุโลก
 หจก.หนองตมก่อสร้าง
 
   9.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 อัยเยอร์เวง จ.ยะลา
 หจก.ถาวรสุขการโยธา  
    10.   อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ยะรม จ.สงขลา
 บจก.อาร์.เอ.อาร์  
   11.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 สว่าง จ.ร้อยเอ็ด
 หจก.ก้องวัสดุ 101  
   12.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 หินซ้อน จ.สระบุรี
 บจก.รวมพลังยนต์  
   13.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ลำปาว จ.กาฬสินธุ์
 หจก.อิทธิพลเวอร์ค  
   14.
 อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ภูตาหลวง จ.ชลบุรี
 หจก.รุ่งโรจน์ก่อสร้าง  
   15.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด
 หจก.ก้องวัสดุ 101  
   16.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 กระชอน จ.นครราชสีมา 
 หจก.โคราชณัฐกิจ  
   17.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ดม จ.สุรินทร์
 บจก.สุรินทร์ชัยพัฒนา  
   18.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ลำดวน จ.บุรีรัมย์
 หจก.ธนาสิทธิ์พาณิชย์  
   19.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
 หจก.ร พาณิชย์  
   20.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ทะเมนชัย จ.บุรีรัมย์
 หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง  
   21.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ถาวร จ.บุรีรัมย์
 หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง  
   22.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 หนองไทร จ.บุรีรัมย์
 หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง
 
   23.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 หนองสองห้อง จ.บุรีรัมย์
 หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง  
   24.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 โนนเจริญ จ.บุรีรัมย์
 หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง  
   25.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ศรีสาคร จ.นราธิวาส
 บจก.ยะลาธนาดุล  
   26.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 สนม จ.สุรินทร์
 หจก.เจริญพันธ์สนม  
    27.   อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ชุมแสง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
 หจก.ปัญญาประเสริฐก่อสร้าง  
   28.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจน้ำ 4
 กองกำกับการ 10 จ.อุบลราชธานี
 หจก.ต.เขมราฐคอมเมอร์ส  
   29.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 วิชิต จ.ภูเก็ต
 บจก.ไชยวงศ์สายการโยธา  
   30.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี
 หจก.รินทร์รัตน์  
    31.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 นาสีนวล จ.มหาสารคาม
 หจก.ปริญญากรณ์  
    32.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 เขวาใหญ่ จ.มหาสารคาม
 หจก.ปริญญากรณ์  
    33.  อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 สบปาบ จ.ลำปาง
 หจก.รุ่งเรืองพัฒนาคอนสตรัคชั่น  
    34.   อาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
 ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ
 หจก.ขุขันธ์ เอส เจ แอล  
         
      อัพเดตข้อมูลล่าสุด 12-9-2018  
 
            *** ผลงานบางส่วนของบริษัทฯ เท่านั้น  
 
       

 
 

Current Pageid = 5