โครงการ อาคารที่พักอาศัย-บางจาก 4 ชั้น
 ก่อสร้างโดย บริษัท ดำรงก่อสร้างวิศว จำกัด
 
       


 โครงการ อาคารนิิติบุคคลซันไชน์บีช คอนโดเทล พัทยา (งานประตูหนีไฟ จำนวน 66 ชุด)
            
 โครงการ Water One พัทยา (งานประตูหนีไฟ)
       
โครงการ Water One พัทยา
 
 โครงการ The Pride พัทยา (งานประตูหนีไฟ จำนวน 27 ชุด)
             โครงการ อาคารเรียนรวมราชภัฎอุดรธานี
 
            
     
   อาคารเรียนโรงเรียนจันทรสุขวิทยา (รังสิต-ปทุมธานี)
 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เพอร์เฟคท์แปลนแอนด์แอสโซซิเอ็ท
 
                  
  มูลค่าโครงการ 1,030,790 บาท    
     
   โครงการ ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธร สภ.เมือง จ.สุรินทร์
 ก่อสร้างโดย กิจการร่วมค้าธนะวินโปรวิลท์

 
           
     
   โครงการ พลัมคอนโด แหลมฉบังเฟส 1-2,เอ็กซ์ตร้าพระราม 2,บางใหญ่สเตชั่น ตึก A-G,
 พาร์ครังสิตเฟส 1,3 (งานประตูเหล็ก-ประตูหนีไฟ)  
 ก่อสร้างโดย บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท (มหาชน) จำกัด


 
   
         
 
   
       

       

      

      

 
 อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว

 
     
         
 
     
   โครงการ ก่อสร้างสถานีตำรวจภูธร สภ.หนองสองห้อง(ขนาดกลาง) สภ.ถาวร(ขนาดเล็ก)
 สภ.หนองไทร(ขนาดเล็ก) สภ.ทะเมนชัย(ขนาดกลาง) สภ.โนนเจริญ(ขนาดเล็ก) จังหวัดบุรีรัมย์
 ก่อสร้างโดย หจก.พงศ์พณิชก่อสร้าง


 
   
       

      
 
     
   โครงการ ก่อสร้างอาคารวิทยบริการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1088 แบบเลขที่ 51A01
 วิทยาลัยการอาชีพนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
 ก่อสร้างโดย หจก.บุรีรัมย์ทรัพย์ศิริ 
 
   
         

       

       
 
     
   โครงการ อาคารเรียน สปช 102/26 3 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านหญ้าปล้อง อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุวรรณธวัชก่อสร้าง

 
   
       

     
 
     
   โครงการ อาคารเรียน สปช 102/26 3 ห้องเรียน โรงเรียนบ้านบางปรุ อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สมบูรณ์การโยธา
 
   
       

   
 
     
   โครงการ อาคารพักพยาบาลแบบเลขที่ 9555 โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหชัยโพนทอง

 
   
       

       

       

       
 
   
 
   โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ สปช 203/26 
 โรงเรียนวันมหาราช ตำบลกรับใหญ่ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี
 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าผาคอนสตรัคชั่น

 
   
       

       

 
   โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบเลขที่ 324 ล.แบบตอกเสาเข็ม
 โรงเรียนสุราษฎร์ธานี 2 อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 ก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด ป.ปีรวิชกรุ๊ป (2000)
 
   
     

 
 
 
     
  ข้างต้นเป็นผลงานบางส่วนของทางบริษัทฯ เท่านั้น  
   อัพเดตล่าสุด 24-11-2016  
     
     
     
     
วงกบเหล็ก หน้าต่างเหล็ก งานแฟตทหาร วงกบเหล็ก หน้าต่างเหล็ก งานขาเกร็ดเหล็ก วงกบเหล็ก อาคารนิติบุคคลซันไชน์บีชคอนโดเทล พัทยา จ.ชลบุรี ประตูหนีไฟ ประตูเหล็กกันไฟพร้อมคานผลักประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ ประตูหนีไฟ
Current Pageid = 14