ผลงานถังเก็บน้ำ


ลำดับ 
 ชื่อโครงการ
 บริษัท
 1.
 PACKAGE BOOSTER PUMP SET
 อาคารส่งเสริมสุขภาพและคาคารเอนกประสงค์  
 แบบเลขที่ 9637 โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง
 2.
 COLD WATER PUMP 
 อาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว
 แบบเลขที่ 9556 โรงพยาบาลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
 หจก.ทองเจริญรุ่งเรือง
 3.
 PACKAGE BOOSTER PUMP SET
 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว
 เลขที่แบบ 9555 โรงพยาบาลธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
 หจก.สหชัยโพนทอง
    4.  PACKAGE BOOSTER PUMP SET
 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว
 แบบเลขที่ 9555 โรงพยาบาลเบตง จังหวัดยะลา
 บจก.อาร์.เอ.อาร์
    5.  PACKAGE BOOSTER PUMP SET
 อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง 12 ครอบครัว
 แบบเลขที่ 9555 โรงพยาบาลโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด
 หจก.สหชัยโพนทอง
     6.  ถังเก็บน้ำใต้ดินไฟเบอร์กลาสขนาด 50 ลบ.ม.
 - Dia. 2.50 x 11.50 m. สีฟ้า 
 โครงการอาคารเรียนรวมมรภ.กาฬสินธุ์
 หจก.สหชัยโพนทอง 
     7.  ถังเก็บน้ำใต้ดินไฟเบอร์กลาสขนาด 30 ลบ.ม.
 - Dia 2.50 x 7.50 m. สีฟ้า
 โครงการอาคารเรียนรวม มรภ.กาฬสินธุ์
 หจก.สหชัยโพนทอง
     8.  ถังเก็บน้ำบนดินไฟเบอร์กลาสขนาด 2 ลบ.ม.สีฟ้า
 โครงการอาคารเรียนรวม มรภ.กาฬสินธุ์
 หจก.สหชัยโพนทอง
     
    *** อัพเดตล่าสุด 18-7-2018
ข้างต้นเป็นผลงานบางส่วนของทางบริษัทฯเท่านั้น


Current Pageid = 10